Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Oppdaterte råd om når elever skal være hjemme fra skolen

Her kommer oppdaterte retningslinjer for skolene fra kommunelegen i Sigdal 03.09.2020.

Når kan barn gå på skolen?

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Det er vanskelig for både foreldre og ansatte på skolen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Nå er det høst, og snufsende barn er utbredt på skolene.

 

Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:

Feber.  Hoste (ikke sporadisk nys).  Dårlig almenntilstand. 

Alle barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 

Når tilstanden er avklart og symptomene kun utviklet seg til rennende nese, behøver ikke barnet holdes hjemme eller testes.

Dersom barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.

Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen. Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.