Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalget for kultur og oppvekst har som arbeidsområde de oppgaver innenfor kultur, undervisnings- og barnehagesektoren som kommunen har ansvaret for.

Hovedutvalget er:

  • ansvarlig for samordning og planlegging av kommunens virksomhet innenfor kultur, undervisnings- og barnehagesektoren.
  • ansvarlig for planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift.
  • styre for kultur- og undervisningssituasjoner som ikke styres av eget styre.
  • ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensede arbeidsoppgaver.

Hovedutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført.

Hovedutvalget har 7 medlemmer:

   Medlemmer  Varamedlemmer
 Sp/H/Frp  Henrik O. Mørch (Sp)  1. Tinius Borge (Frp)
   Eli Hiåsen (Sp)  2. Anne Coventry (Sp)
   Henrik Østbye Fremgård  3. Ida Hjertholm
   Stine Norman  4. Karoline Narum
   Jonas Nikolaisen  5. Knut M. Strand
     
 Ap  Eli Svarverud  1. Anette Ek Svendsen
     2. Jan Midtskogen
     3. Bente Kaugerud
     
 BL  Caroline Gulsvik  1. Jens Kristian Støa
     2. Gina Mørch Rolfsrud
     3. Helge Jakob Hollerud
     
     
 Leder:  Henrik O. Mørch  
 Nestleder:  Jonas Nikolaisen  

 

 

Møtene i hovedutvalget avholdes på kommunehuset, og kunngjøres i kommunenytt og på kommunens nettsider.
Møteplan finner du her.